SPZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu informuję, iż otrzymał dodatnie wyniki badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 u pacjentów bezobjawowych oddziału wewnętrznego.
 
Z tego powodu niezwłocznie i we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Tomyślu, wdrożono postępowanie prewencyjne w kierunku przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2 (zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego) wśród personelu medycznego i pacjentów naszej placówki będących w kontakcie z ww osobą, ustalono postępowanie diagnostyczne w tym kierunku.
 
Wszystkie działania prowadzone są w ustaleniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Tomyślu i WSSE w Poznaniu. Ponadto zgodnie z zaleceniami w/w jednostek wstrzymane zostały przyjęcia na oddział wewnętrzny z dniem 30.09.2020r do czasu wyjaśnienia sytuacji.