SP ZOZ w Nowym Tomyślu wyjaśnia, że informacje odnośnie stanu zdrowia chorego hospitalizowanego na oddziale chorób wewnętrznych uzyskać można telefonicznie.
Codziennie w godzinach od 13:00 do 14:00, pod numerem telefonu 61 44 27 371/372 lub prosząc o połączenie z oddziałem przez centralę telefoniczną pod numerem 61 44 27 300.