Do zaszczepienia w myśl komunikowanych przez Ministerstwo Zdrowia zasad uprawnieni są na mocy rozporządzenia Rady Ministrów pacjenci z chorobami przewlekłymi, którzy są:
  1. Dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
  2. Z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią lub
  3. Poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej lub
  4. Po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne.
 
Pacjenci z innymi chorobami przewlekłymi na dzień dzisiejszy kwalifikują się do szczepień w tzw. terminach populacyjnych
Pacjenci chorzy onkologicznie oraz po transplantacji leczeni immunosupresyjnie (osoby dorosłe urodzone po 1951r.):
E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich pacjentów (automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc
Pacjenci z chorobami onkologicznymi, oraz pacjenci po przeszczepach przed zapisaniem się na szczepienie powinni zapoznać się z wytycznymi, które zostaną opublikowane 5 marca.
W określonych przypadkach pacjenci onkologiczni powinni odbyć konsultacje z lekarzem prowadzącym, a niektórzy z nich(np. potrzebujący szczepienia w ściśle określonym terminie z uwagi na chemioterapię) zostaną zaszczepieni w ośrodkach onkologicznych(lub np. w szpitalu węzłowym w którym są leczeni).

Pacjenci poddani mechanicznej wentylacji płuco trzymają automatyczne skierowanie wystawione przez CeZ.