Pełnomocnik ds. praw pacjenta: Tomasz Przybylski, kierownik Działu Organizacji i Nadzoru Dokumentacji Medycznej.

Tel. 61 44 27 397