przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ze zm./ na zadanie pn.:

Dostawa stołu operacyjnego oraz łóżek, stolików i wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SPZOZ w Nowym Tomyślu

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/08/17

Uwaga!

Zmiana terminu składania ofert

Nowy termin składania ofert: 06.11.2017 godz. 13:00

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków WRPO na lata 2014-2020 na niniejsze zadanie.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 23.10.2017.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 23.10.2017112 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ607 kB
Pobierz plik (Zał. nr 1 Formularz_ofertowy.doc)Druk OFERTA Zał. nr 1 do SIWZ93 kB
Pobierz plik (Zal. 1A Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia Pakiet 1.doc)Zał. nr 1A - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia - Pakiet nr 1248 kB
Pobierz plik (Zal. 1B Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia - Pakiet nr 2.doc)Zał. nr 1B - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia - Pakiet nr 2155 kB
Pobierz plik (Zal. 1C Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia - Pakiet nr 3.doc)Zał. nr 1C - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia - Pakiet nr 3215 kB
Pobierz plik (zał. nr 2- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu.doc)Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu Zał. nr 2 do SIWZ38 kB
Pobierz plik (Zał. nr 3 - Udostępnienie_zasobów.doc)Zobowiązanie do oddania zasobów Zał. nr 3 do SIWZ80 kB
Pobierz plik (zał. nr 4 - oświadczenie dot. przynależności do grup kapitałowych.doc)Oświadczenie dot. przynależności do grup kapitalowych Zał. nr 4 do SIWZ59 kB
Pobierz plik (zał. nr 5 - Projekt umowy.pdf)Projekt umowy - Zał. nr 5 do SIWZ144 kB
Pobierz plik (zał. nr 6 -  wykaz zrealizowanych dostaw.doc)Zał. nr 6 Wykaz zrealizowanych dostaw59 kB
Pobierz plik (Zał. nr 7 Zdjęcia ram ortopedycznych posiadanych przez Zamawiajacego.pdf)Zał. nr 7 Zdjęcia ram ortopedycznych posiadanych przez Zamawiającego3599 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf)Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 27.10.20173152 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamow. z dn. 27.10.2017.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamow. z dn. 27.10.2017.pdf46 kB
Pobierz plik (Inf. o modyfikacji SIWZ.pdf)Inf. o modyfikacji SIWZ.pdf1627 kB
Pobierz plik (SIWZ po modyfikacji.pdf)SIWZ po modyfikacji.pdf609 kB
Pobierz plik (Zal. 1A Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia Pakiet 1 zmodyfikowany.doc)Zal. 1A Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia Pakiet 1 zmodyfikowany.doc252 kB
Pobierz plik (Zal. 1B Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia - Pakiet nr 2 zmodyfikowany.doc)Zal. 1B Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia - Pakiet nr 2 zmodyfikowany.doc158 kB
Pobierz plik (Zal. 1C Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia - Pakiet nr 3 zmodyfikowany.doc)Zal. 1C Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia - Pakiet nr 3 zmodyfikowany.doc220 kB
Pobierz plik (ogl.o zm.oglosz. o zamow. z dn. 30.10.2017 bzp.uzp.gov.pl.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn.30.10.201732 kB
Pobierz plik (Zmiana terminu składania ofert.pdf)Informacja o zmianie terminu składania ofert576 kB
Pobierz plik (Wyj. treści SIWZ nr 2 + zmiana udziel.wyjasnień  (2).pdf)Wyj. treści SIWZ nr 2 + zmiana udziel.wyjasnień (2).pdf1455 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dn. 31.10.2017.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn.31.10.201736 kB
Pobierz plik (Zmiana terminu skł. ofert II.pdf)Informacja o zmianie terminu składania ofert II605 kB
Pobierz plik (Inf. z otwarcia ofert.pdf)Inf. z otwarcia ofert w dn. 6.10.2017814 kB
Pobierz plik (Inf. o wyniku postepowania z dn. 27.11.2017.pdf)Inf. o wyniku postepowania z dn. 27.11.2017.pdf913 kB
Pobierz plik (Oglosz.o udzieleniu zamow. z dn. 21.12.2017.pdf)Oglosz.o udzieleniu zamow. z dn. 21.12.2017.pdf58 kB