przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./ na zadanie pn.:

ZAKUP I DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/01/2018

Termin składania ofert:     24.04.2018 godz. 10:00

 

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (2018-OJS051-112521-pl-1.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS051-112521-pl-1164 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia _SIWZ_.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia _SIWZ_.pdf611 kB
Pobierz plik (Zał. A.1 Opis przedmiotu zamówienia cz.1 (defibrylator).doc)Zał. A.1 Opis przedmiotu zamówienia cz.1 (defibrylator).doc541 kB
Pobierz plik (Zał. A.2 Opis przedmiotu zamówienia cz.2 (kardiomonitory).doc)Zał. A.2 Opis przedmiotu zamówienia cz.2 (kardiomonitory).doc596 kB
Pobierz plik (Zał. A.3 Opis przedmiotu zamówienia cz.3 (respirator).doc)Zał. A.3 Opis przedmiotu zamówienia cz.3 (respirator).doc533 kB
Pobierz plik (Zał. A.4 Opis przedmiotu zamówienia cz.2 (Aparat RTG z ramieniem C).doc)Zał. A.4 Opis przedmiotu zamówienia cz.2 (Aparat RTG z ramieniem C).doc577 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.doc421 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 – Formularz JEDZ.doc)Załącznik nr 2 – Formularz JEDZ.doc567 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2a  Instrukcja wypelniania JEDZ.pdf)Załącznik nr 2a Instrukcja wypelniania JEDZ.pdf1155 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.doc)Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.doc405 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - Oświadczenia o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z płatnościami (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP.doc)Załącznik nr 4 - Oświadczenia o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z płatnościami (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP.doc401 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP).doc)Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP).doc402 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.1 – Wzór umowy dla cz. 1.pdf)Załącznik nr 6.1 – Wzór umowy dla cz. 1.pdf445 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.2 – Wzór umowy dla cz. 2.pdf)Załącznik nr 6.2 – Wzór umowy dla cz. 2.pdf442 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.3 – Wzór umowy dla cz. 3.pdf)Załącznik nr 6.3 – Wzór umowy dla cz. 3.pdf442 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.4 – Wzór umowy dla cz. 4.pdf)Załącznik nr 6.4 – Wzór umowy dla cz. 4.pdf447 kB
Pobierz plik (Wyj. treści SIWZ z dn. 27.03.2018.pdf)Wyj. treści SIWZ z dn. 27.03.2018.pdf1623 kB
Pobierz plik (Wyj.treści SIWZ z dn. 30.03.2018.pdf)Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 z dn. 30.03.2018415 kB
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 30.03.2018.pdf)Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 30.03.2018.pdf71 kB
Pobierz plik (Wyj.treści SIWZ z dn. 03.04.2018.pdf)Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 z dn. 03.04.2018408 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.1 – Wzór umowy dla cz. 1 _zmodyfikowany_.pdf)Załącznik nr 6.1 – Wzór umowy dla cz. 1 _zmodyfikowany_.pdf448 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.2 – Wzór umowy dla cz. 2 _zmodyfikowany_.pdf)Załącznik nr 6.2 – Wzór umowy dla cz. 2 _zmodyfikowany_.pdf445 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.3 – Wzór umowy dla cz. 3 _zmodyfikowany_.pdf)Załącznik nr 6.3 – Wzór umowy dla cz. 3 _zmodyfikowany_.pdf445 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.4 – Wzór umowy dla cz. 4 _zmodyfikowany_.pdf)Załącznik nr 6.4 – Wzór umowy dla cz. 4 _zmodyfikowany_.pdf450 kB
Pobierz plik (Zm. ogl.o zamowieniu 2018-OJS065-144642-pl-1.pdf)Zm. ogl.o zamowieniu 2018-OJS065-144642-pl-1.pdf67 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert z dn. 24.04.2018.pdf)Informacja z otwarcia ofert z dn. 24.04.2018.pdf624 kB
Pobierz plik (Inf. o wyborze ofert z dn. 21.05.2018.pdf)Inf. o wyborze ofert z dn. 21.05.2018.pdf1255 kB
Pobierz plik (2018-OJS110-250099-pl.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia156 kB