„Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018.160 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

  1. Przedmiot postępowania:

1.  Zabezpieczenie całodobowej opieki lekarskiej na Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym przez osoby wykonujące zawód lekarza w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lub odpowiednio grupowej praktyki lekarskiej, realizowane w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu w zakresie wykonywania procedur i opieki nad pacjentami na Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym (CPV 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85111100-1).

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii (CPV 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85111100-1)