Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu zatrudni:
- technika budowlanego
- elektryka
- ślusarza
- malarza
- instalatora
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Działem Kadr SPZOZ Nowy Tomyśl ul.Poznańska 30 tel. 61 44-27-309 lub 310