przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./ na zadanie pn.

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO BADAŃ LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW DIAGNOSTYCZNYCH

 

Nr postepowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/04/18

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert!

Nowy termin składania ofert: 16.05.2018   godz. 10:00

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (bzp.uzp.gov.pl - ZP400PodgladOpublikowanego.pdf)Ogloszenie o zamowieniu z dn. 30.04.2018138 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf744 kB
Pobierz plik (Druk OFERTA Zał. nr 1 do SIWZ.doc)Druk OFERTA Zał. nr 1 do SIWZ.doc112 kB
Pobierz plik (Zał. 1A Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Zał. 1A Formularz asortymentowo-cenowy.xls334 kB
Pobierz plik (zał. nr 2- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc)zał. nr 2- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc218 kB
Pobierz plik (Zał. nr 3 - Udostępnienie_zasobów.doc)Zał. nr 3 - Udostępnienie_zasobów.doc305 kB
Pobierz plik (zał. nr 4 - oświadczenie dot. przynależności do grup kapitałowych.doc)zał. nr 4 - oświadczenie dot. przynależności do grup kapitałowych.doc176 kB
Pobierz plik (zał. nr 5 - wzor umowy.doc)zał. nr 5 - wzor umowy.doc301 kB
Pobierz plik (zał. nr 6 do SIWZ wykaz zrealizowanych dostaw.doc)zał. nr 6 do SIWZ wykaz zrealizowanych dostaw.doc222 kB
Pobierz plik (zał. nr 7 Informacje dot. urzadzeń w zw. z RODO.doc)zał. nr 7 Informacje dot. urzadzeń w zw. z RODO.doc174 kB
Pobierz plik (Wyj.treści SIWZ nr 1 z dn.  09.05.2018r..pdf)Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 dn. 09.05.2018r.10698 kB
Pobierz plik (Zał. 1A Formularz asortymentowo-cenowy (zmodyfikowany pakiet 9 i zał. do pakietu).xls)Zał. 1A Formularz asortymentowo-cenowy (zmodyfikowany pakiet 9 i zał. do pakietu).xls62 kB
Pobierz plik (zał. nr 5 - wzor umowy po modyfikacji.pdf)Wzór umowy (po modyfikacji) Zał. nr 5 do SIWZ208 kB
Pobierz plik (Druk OFERTA Zał. nr 1 do SIWZ (poprawiony).doc)Druk OFERTA Zał. nr 1 do SIWZ (poprawiony).doc112 kB
Pobierz plik (Wyj.treści SIWZ nr 2 z dn. 09.05.2018.pdf)Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2 dn. 09.05.2018r.377 kB
Pobierz plik (Zał. 1A Formularz asortymentowo-cenowy (zmodyf.pakiet 7 i zał. do pakietu).xls)Zał. 1A Formularz asortymentowo-cenowy (zmodyf.pakiet 7 i zał. do pakietu).xls68 kB
Pobierz plik (bzp.uzp.gov.pl - 8339de01-e829-4a59-ad6a-3fa169b9fa02.pdf)Ogłoszeni o zmianie ogłoszenia z dn. 9.05.2018r.41 kB
Pobierz plik (Inf. o modyfikacji treści SIWZ z dn. 11.05.2018.pdf)Inf. o modyfikacji treści SIWZ z dn. 11.05.2018.pdf819 kB
Pobierz plik (Zał. 1A Formularz asortymentowo-cenowy (zmodyfikowany zał. do pakiet 1).xls)Zał. nr 1A do SIWZ Formularz asortyment.-cenowy (Pakiet 1 +zał.zmodyfikowowany)105 kB
Pobierz plik (bzp.uzp.gov.pl - 6ee0616e-29e0-4280-9ca9-be0e2bbcd863.pdf)Ogłoszenie ozmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 11.05.2018r.31 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert z dn. 16.05.2018.pdf)Informacja z otwarcia ofert z dn. 16.05.2018.pdf799 kB
Pobierz plik (Inf. o unieważnieniu postępowania z dn. 22.05.2018.pdf)Inf. o unieważnieniu postępowania z dn. 22.05.2018.pdf687 kB
Pobierz plik (Inform. o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietów nr 1, 2, i 7 z dn. 24.05.2018.pdf)Inform. o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Pakietów nr 1, 2, i 7 z dn. 24.05.2018.pdf1278 kB
Pobierz plik (Inform.o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiety nr 5,6,8,9,10 z 25.05.2018.pdf)Inform.o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiety nr 5,6,8,9,10 z 25.05.2018.pdf1382 kB
Pobierz plik (Ogloszenie o udzieleniu zamowienia z dn. 19.06.2018.pdf)Ogloszenie o udzieleniu zamowienia z dn. 19.06.2018.pdf83 kB