postępowanie w formie rozeznania cenowego prowadzone na podstawie art. 4 pkt 3 lit.ja) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./  na udzielenie i obsługę kredytu lub pożyczki w kwocie 3.000.000,00 zł.

Nr postepowania: SPZOZ_NT/DZP/ZO/06/18

Termin składania ofert: 19.07.2018r. godz. 10:00

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf2590 kB
Pobierz plik (druk_OFERTA.doc)druk_OFERTA.doc58 kB
Pobierz plik (Bilans 2017.pdf)Bilans 2017.pdf1674 kB
Pobierz plik (Rachunek Zysku i Strat 2017.pdf)Rachunek Zysku i Strat 2017.pdf1406 kB
Pobierz plik (Rachunek przepływów pieniężnych 2017.pdf)Rachunek przepływów pieniężnych 2017.pdf910 kB
Pobierz plik (Zestawienie zmian w kapitale za 2017r..pdf)Zestawienie zmian w kapitale za 2017r..pdf1546 kB
Pobierz plik (Informacja dodatkowa za 2017.pdf)Informacja dodatkowa za 2017.pdf6031 kB
Pobierz plik (Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017.pdf)Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017.pdf1427 kB
Pobierz plik (Analiza sytuacji finansowej na 31.12.2016.pdf)Analiza sytuacji finansowej na 31.12.2016.pdf1379 kB
Pobierz plik (Analiza sytuacji finansowej na 31.12.2017.pdf)Analiza sytuacji finansowej na 31.12.2017.pdf1431 kB
Pobierz plik (Analiza sytuacji finansowej na 31.03.2018.pdf)Analiza sytuacji finansowej na 31.03.2018.pdf525 kB
Pobierz plik (Realizacja planu finansowego na 30.04.2018.pdf)Realizacja planu finansowego na 30.04.2018.pdf3146 kB
Pobierz plik (Uchwała Rady Społecznej dot.finansowania na 3 000 000,00.pdf)Uchwała Rady Społecznej dot.finansowania na 3 000 000,00.pdf454 kB
Pobierz plik (Realizacja planu inwestycyjnego na 30.04.2018.pdf)Realizacja planu inwestycyjnego na 30.04.2018.pdf1926 kB
Pobierz plik (Opinia i raport biegłego rewidenta za 2016.pdf)Opinia i raport biegłego rewidenta za 2016.pdf8771 kB
Pobierz plik (Bilans, rachunek ZiS 2016.pdf)Bilans, rachunek ZiS 2016.pdf5588 kB
Pobierz plik (Raport ekonomiczno-finansowy za 2017.pdf)Raport ekonomiczno-finansowy za 2017.pdf6314 kB
Pobierz plik (Struktura zobow.I kw 2018.pdf)Struktura zobow.I kw 2018.pdf61 kB
Pobierz plik (MZ-BFA I kw.2018.pdf)MZ-BFA I kw.2018.pdf85 kB
Pobierz plik (Aneks do umowy NFZ.pdf)Aneks do umowy NFZ.pdf407 kB
Pobierz plik (Strategia SPZOZ na rok 2017 i następne.pdf)Strategia SPZOZ na rok 2017 i następne.pdf767 kB
Pobierz plik (Informacja dodatkowa -2016r..pdf)Informacja dodatkowa -2016r..pdf6648 kB
Pobierz plik (Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016r..pdf)Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016r..pdf1544 kB
Pobierz plik (Realizacja planu inwestycyjnego - 2017r..pdf)Realizacja planu inwestycyjnego - 2017r..pdf1591 kB
Pobierz plik (Zał. do korekty planu inwestycyjnego - 2017r..pdf)Zał. do korekty planu inwestycyjnego - 2017r..pdf1296 kB
Pobierz plik (Opinia biegłego rewidenta za 2017r..pdf)Opinia biegłego rewidenta za 2017r..pdf3103 kB
Pobierz plik (Uchwały Rady Powiatu 2017 i 2018.pdf)Uchwały Rady Powiatu 2017 i 2018.pdf74 kB
Pobierz plik (Umowa z NFZ na pkres 1.10.2017-30.06.2021.pdf)Umowa z NFZ na pkres 1.10.2017-30.06.2021.pdf526 kB
Pobierz plik (Analiza rytuacji finans. na 31.03.2018 + zest.kredytów.pdf)Analiza rytuacji finans. na 31.03.2018 + zest.kredytów.pdf1130 kB
Pobierz plik (Realizacja planu inwestycyjnego 2015-2016.pdf)Realizacja planu inwestycyjnego 2015-2016.pdf1710 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pyt. Wykonawców z dn. 10.07.2018.pdf)Odpowiedzi na pyt. Wykonawców z dn. 10.07.2018.pdf519 kB
Pobierz plik (Odpowiezi na pyt. Wykonwcy z dn. 11.07.2018.pdf)Odpowiezi na pyt. Wykonwcy z dn. 11.07.2018.pdf1032 kB
Pobierz plik (Zaświadczenie o niezaleganiu -ZUS.pdf)Zaświadczenie o niezaleganiu -ZUS.pdf476 kB
Pobierz plik (Zaswiadczenie o niezaleganiu - US.pdf)Zaswiadczenie o niezaleganiu - US.pdf1471 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi nr 3 na pytania Wykon. z dn. 12.07.2018r..pdf)Odpowiedzi nr 3 na pytania Wykon. z dn. 12.07.2018r..pdf718 kB
Pobierz plik (Odp. na pyt. nr 4 z dn. 13.07.2018.pdf)Odp. na pyt. nr 4 z dn. 13.07.2018.pdf404 kB
Pobierz plik (Odp. na pyt. nr 5 z dn. 16.07.2018.pdf)Odp. na pyt. nr 5 z dn. 16.07.2018.pdf666 kB
Pobierz plik (Inf. z otwarcia ofert w dn. 19.07.2018r..pdf)Inf. z otwarcia ofert w dn. 19.07.2018r..pdf547 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty z dn. 20.07.2018.pdf)Informacja o wyborze oferty z dn. 20.07.2018.pdf667 kB