Drukuj

      W związku z doniesieniami medialnymi związanymi ze stwierdzeniem nieprawidłowości przy wydawaniu zwłok i spekulacjami wokół tego tematu wyjaśniamy, że doszło do pomyłki, którą popełniły zarówno firma pogrzebowa, wydająca zwłoki, jak i firma przejmująca je w imieniu rodziny zmarłego.
Jak wyjaśniły obie strony, błąd po jego stwierdzeniu został natychmiast naprawiony.
O powyższym została powiadomiona dyrekcja szpitala, w wyniku czego niezwłocznie wszczęto postępowanie wyjaśniające wraz z wyciągnięciem należytych daleko idących konsekwencji.
Niestety niestaranność w wykonywaniu obowiązków przez pracowników obu firm pogrzebowych ugodziła w dobre imię naszego szpitala.
Serdecznie przepraszamy wszystkie osoby, u których doniesienia o powyższej sprawie wywołały niepokój.
W sposób szczególny składamy wyrazy współczucia Rodzinom osób zmarłych, które zostały narażone na dyskomfort związany z zaistniałą sytuacją.


Dyrekcja Szpitala w Nowym Tomyślu