Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi

ul. Poznańska 30
64-300 Nowy Tomyśl


NIP: 788-17-50-689
REGON: 639820004
RZOZ: 30-00361

Konto Bankowe: Bank PKO BP S.A. O/Nowy Tomyśl
Nr konta: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227

Telefony:
Centrala: /0-61/ 44-27-300
Sekretariat: /0-61/ 44-27-301
Faks: /0-61/ 44-22-152