Kontrola Zarządcza w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi.

Pełnomocnik ds Kontroli Zarządczej

mgr Karolina Józefowska-Kliman

tel. 61 44-27-310