head ue

Zarząd Powiatu nie ustaje w staraniach nad modernizacją i dalszym dostosowaniem nowotomyskiej lecznicy do wytycznych Ministerstwa Zdrowia. W ostatnich tygodniach rozważane są możliwości zagospodarowania dotychczas niewykorzystanej trzeciej kondygnacji nowego skrzydła szpitala. Bierze się pod uwagę pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania na ten cel, a w ostateczności inwestycja finansowana będzie z budżetu powiatu.