Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu jest jedną z 29 wielkopolskich placówek leczniczych, które przechodzą na „zieloną stronę mocy”. W dniu 27.02.2024 roku dyrektor Tomasz Przybylski wraz z dyrektorami i prezesami innych szpitali z Województwa Wielkopolskiego podpisał „Deklarację na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim przysłuży się wymianie doświadczeń i osiągnięciu wzajemnych korzyści w ramach długoterminowej strategii rozwoju niskoemisyjnego. Główne cele podjętych działań pozwolą ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, ochronić społeczność przed skutkami zmian klimatu oraz przekażą wsparcie w dekarbonizacji opieki zdrowotnej.

Członkowie społeczności "zielonych szpitali" wykorzystują innowacje, pomysłowość i inwestycje, aby przekształcić sektor zdrowia i wspierać zdrową przyszłość dla ludzi i planety.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy wszystkich przyjaciół naszego Szpitala w tym pracowników, pacjentów i ich najbliższych do przekazania 1,5% z podatku za 2023 rok dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.

Wystarczy wpisać do zeznania podatkowego numer KRS: 0000571870, a w miejscu "Cel szczegółowy" tekst: "Dla Szpitala w Nowym Tomyślu". Pozyskane środki finansowe planujemy wydatkować na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji świadczeń zdrowotnych.

W dniu 8-go lutego 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Chirurgii Jednego Dnia- Okulistyka, Pracowni Tomografii Komputerowej oraz Punktu Przyjęć Planowych w nowotomyskim szpitalu. Do użytku przekazano również nowe pomieszczenia dla personelu Oddziałów Udarowego, Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Bloku Operacyjnego. To ważne wydarzenie odbyło się z udziałem m.in. władz samorządowych tj. Starosty Powiatu Nowotomyskiego, Przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomyskiego, Członków Zarządu Powiatu, Radnymi Powiatu, Zastępcą Dyrektor ds. Medycznych WOW NFZ w Poznaniu oraz przedstawicielami innych podmiotów leczniczych współpracujących ze szpitalem.

W ramach przebudowy utworzono nowy zespołu pomieszczeń Oddziału Chirurgii Jednego Dnia - Okulistyki, o pow. użytkowej 108 m², dla udzielania tych świadczeń znacząco poprawiono warunki przyjęcia, diagnozowania, pielęgnacji i wypoczynku po zabiegu zaćmy. Zwiększenie ogólnej powierzchni oddziału, i scentralizowanie funkcji w jednym obszarze, a przede wszystkim wyniesienie oddziału z dotychczas wykorzystywanych pomieszczeń.

Nowa lokalizacja Pracownia Tomografii Komputerowej pozwoli na diagnostykę pacjentów szpitala i przyjmowanie pacjentów ambulatoryjnych bez wchodzenia w obszar i trakty komunikacyjne SOR. Umożliwi to wykonanie prac dostosowawczych SOR i
prawidłowy rozdział dróg komunikacyjnych w przypadku powszechnego wystąpienia chorób zakaźnych.

Od strony głównego wejścia szpitala zostały dobudowane powierzchnie z przeznaczeniem na Punkt Przyjęć Planowych z niezależnymi gabinetami badań. Dyrekcja Szpitala składa podziękowania wszystkim zaangażowanym w proces decyzyjny i realizatorski ww. zadania, a wymienionych na wstępie, gdyż przychylność wszystkich życzliwych ludzi pozwala w sposób ciągły na polepszania warunków w jakich udzielamy świadczenia zdrowotne na rzecz mieszkańców powiatu oraz dużej części regionu województwa.

Radosny dzień dla szpitala jakim było uroczyste otwarcie Oddziału Chirurgii Jednego Dnia – Okulistyka, Pracowni Tomografii Komputerowej oraz Punktu Przyjęć Planowych został stłumiony niezrozumiałym dla Dyrekcji aktem wandalizmu oraz hejtu.
Wandal uszkodził drzwi dobudowanej i świeżo oddanej do użytku części szpitala. Ktoś w sposób rozmyślny wyrwał pochwyt drzwi ewakuacyjnych, które nie są drzwiami wejściowymi. W tym samym też czasie z przykrością również czytamy hejt na temat lecznicy.

Szpital w Nowym Tomyślu stanowczo sprzeciwia się takiemu zachowaniu oraz rozpowszechnianiu obraźliwych informacji. Poczucie bezkarności takich zachowań jest pozorne gdyż są narzędzia pozwalające na wyciągnięcie konsekwencji karnych.