Kolejny sprzęt medyczny, który trafił do naszej placówki z zamówienia realizowanego w ramach Projektu pn.:
„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną", Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.
 
Pracownia Bakteriologii została wyposażona w najnowszy aparat Biofire FilmArray firmy bioMérieux do multipleksowego PCR, który integruje w jedną całość przygotowanie próbki, ekstrakcje materiału genetycznego, amplifikację, detekcję i analizę wyniku badania w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki w obrębie aparatu lub do innych urządzeń. Wykrywa patogeny odpowiedzialne za zakażenia dróg oddechowych, zakażenia krwi (sepsa), zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych, zakażenia przewodu pokarmowego jak również te powodujące infekcje układu kostno-stawowego. Urządzenie umożliwia równoczesne wykrywanie bakterii, wirusów, drożdżaków, pasożytów i / lub genów oporności na antybiotyki.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu informuje, że dysponuje wolnymi miejscami rezydenckimi na oddziałach szpitalnych:
 
Neurologicznym
Chorób Wewnętrznych
Chirurgicznym
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W piątek, 29 grudnia 2023 roku po raz kolejny przed nowotomyskim szpitalem odbyło się przekazanie przetworów rybnych tym razem były to kanapki z kotlecikami rybnymi od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta w ramach akcji „Błękitne Krwiodawstwo” w Regionie Obra – Warta, polegającą na bezpłatnym przekazaniu przetworów rybnych na rzecz pacjentów i personelu Szpitala Powiatowego imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 
Realizacja akcji możliwa jest dzięki pozyskanym środkom finansowym od osób fizycznych w ramach 1% darowizny, składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Obra - Warta oraz współpracujących organizacji obywatelskich. Odłów ryb zawdzięczamy Gospodarstwu Rybackiemu Sieraków Sp. z o.o., a za pyszne przetwory odpowiedzialna jest firma EMKRZYCH Emilia Krzywiecka z Nądni, za które serdecznie dziękujemy.