Dyspozytornia Medyczna Ratownictwa Medycznego przy SPZOZ w Nowym Tomyślu ma swoją siedzibę przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A w Nowym Tomyślu.
Wraz z dyspozytornią Państwowej Straży Pożarnej stanowią Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Kierownik – Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Ratownictwa: lek. med. Amgad Ahmed Elnur
Pielęgniarka koordynująca: piel. dypl. Ewa Garska
Koordynator Zespołu Ratowników Medycznych: licenc. rat. med. Ryszard Trybuś

Nie każdy pacjent wie, z czym kojarzyć Dyspozytornię Medyczną, a szczególnie pracę dyspozytora medycznego. Najczęściej wyobrażamy sobie osobę siedzącą przy telefonie i odbierającą zgłoszenia zachorowania – to uproszczone wyobrażenie powoduje, że jest to zawód niedoceniany, wręcz niedostrzegany w łańcuchu ratowniczych świadczeń zdrowotnych.
To właśnie dyspozytorzy medyczni są zobowiązani do weryfikacji zgłoszeń zachorowań i decydowania, czy i jaki zespół ratownictwa winien wyjechać do pacjenta i czy w ogóle taki wyjazd jest konieczny i wskazany.
Jedną z przyczyn trudności w wykonywaniu pracy dyspozytora jest brak precyzyjnie określonej listy schorzeń, czy procedur wg  których zgłoszenie winno zostać odrzucone czy też przyjęte do realizacji.
Dyspozytor musi prawidłowo, a co ważne, szczegółowo zebrać wywiad od zgłaszającego. Nie powinny budzić zdziwienia pytania o objawy chorobowe, schorzenia towarzyszące, jak i miejsca i okoliczności zdarzenia. Niestety wszystko to ma związek z właściwą interpretacją zgłoszenia i wysłania we właściwe miejsce ambulansu z odpowiednim składem medycznym.
To dyspozytor decyduje - nie widząc pacjenta, a tylko opierając się na ustnym przekazie - o dalszym postępowaniu. Także do zadań dyspozytora należy utrzymywanie kontaktu ze zgłaszającym i udzielanie np. instrukcji prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Na nim ciąży obowiązek odmowy wysłania zespołu, o ile uzna, że wysłanie karetki jest zbędne. Niestety często zdarza się, że dzwonimy pod 999 ze zgłoszeniami zachorowań, z którymi tak naprawdę powinniśmy zgłosić się do lekarza rodzinnego.

Wszystko to powoduje, że pracujący w zawodzie dyspozytora medycznego odczuwają bardzo dużą presję związaną z decydowaniem o zdrowiu i życiu ludzkim.

Dlatego też pamiętajmy, że do Pogotowia Ratunkowego zgłaszamy wyłącznie zdarzenia dotyczące pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Jeśli mamy taką możliwość udajemy się do lekarza rodzinnego lub Izby Przyjęć Szpitala czy też Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.