Drukuj

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm./ na zadanie pn.:

Dostawa produktów farmaceutycznych, płynów infuzyjnych, środków kontrastowych, produktów żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz produktów dietetycznych

 

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/12/18

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.

Termin składania ofert - 07.11.2018 godz. 10:00

Załączniki:
Pobierz plik (2018-OJS186-419636-pl.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 27.09.2018[ ]760 kB
Pobierz plik (2018-OJS204-465023-pl.pdf)2018-OJS204-465023-pl.pdf[ ]122 kB
Pobierz plik (2019-OJS022-047779-pl.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia z dn. 31.01.2019[ ]830 kB
Pobierz plik (ENOTICES_spzoz15-2018-157658-NF14-PL.pdf)Potwierdzenie przeslania ogloszenia o zmianie ogloszenia o zamowieniu[ ]182 kB
Pobierz plik (ENOTICES_spzoz15-2018-159374-NF14-PL.pdf)Potwierdzenie przeslania oglosz.o zmianie ogloszenia o zamowieniu z 18.10.2018[ ]126 kB
Pobierz plik (Inf. o wyborze ofert i uniewaz.postep. z  dn. 21.12.2018.pdf)Inf. o wyborze ofert i uniewaz.postep. z dn. 21.12.2018.pdf[ ]3543 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert w dn. 07.11.2018.pdf)Informacja z otwarcia ofert w dn. 07.11.2018.pdf[ ]43 kB
Pobierz plik (Modyfikacja treści SIWZ z dn. 18.10.2018 oraz zmiana Wyj.t….pdf)Modyfikacja treści SIWZ z dn.18.10.2018 + zmiana odp.na pyt. wykonawcow z 16.10.[ ]413 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]590 kB
Pobierz plik (Wyj.tresci SIWZ nr 1 z dn 05.10.2018.pdf)Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 dn. 05.10.2018r.[ ]2590 kB
Pobierz plik (Wyj.treści SIWZ nr 2 z dn. 16.10.2018.pdf)Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 dn. 16.10.2018 + Informacja o modyfikacji SIWZ[ ]506 kB
Pobierz plik (Wyj.tresci SIWZ z dn. 23.10.2018.pdf)Wyj.tresci SIWZ z dn. 23.10.2018.pdf[ ]408 kB
Pobierz plik (Zal. 1A Formularz asortymentowo-cenowy    (zmodyfikowany).xls)Zal. 1A Formularz asortymentowo-cenowy (zmodyfikowany).xls[ ]431 kB
Pobierz plik (Zal. 1A Formularz asortymentowo-cenowy (zmodyfikowany).xls)Zal. 1A Formularz asortymentowo-cenowy (zmodyfikowany).xls[ ]443 kB
Pobierz plik (Zal. 1A Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Zal. 1A Formularz asortymentowo-cenowy.xls[ ]430 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (zmodyfikowany 18.10.2018).doc)Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (zmodyfikowany 18.10.2018).doc[ ]155 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (zmodyfikowany).doc)Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy (zmodyfikowany).doc[ ]160 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 1 Formularz_ofertowy.doc)Zalacznik nr 1 Formularz_ofertowy.doc[ ]155 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 2  Oswiadczenie JEDZ.doc)Zalacznik nr 2 Oswiadczenie JEDZ.doc[ ]202 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 2a  Instrukcja wypelniania JEDZ.pdf)Zalacznik nr 2a Instrukcja wypelniania JEDZ.pdf[ ]1155 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 3 - Oświadczenia o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z płatnościami (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP.doc)Zalacznik nr 3 - Oświadczenia o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z płatnościami (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP.doc[ ]49 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 4 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP).doc)Zalacznik nr 4 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP).doc[ ]51 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.doc)Zalacznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.doc[ ]53 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 6 Wzor umowy.pdf)Zalacznik nr 6 Wzor umowy.pdf[ ]138 kB