INFORMUJEMY, ŻE PORODY RODZINNE ZOSTAJĄ WZNOWIONE.
PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY REGULAMIN:
 
1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba, wyłącznie za zgodą dyrektora szpitala).
 
2. Osoba towarzysząca powinna mieszkać z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem, w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją, nie miała styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 w ciągu 14 dni od terminu porodu.
 
3. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.
 
4. Zaleca się by osoba towarzysząca miała przy sobie aktualny wynik testu PCR w kierunku COVID-19, z okresu nie dłuższego niż maksymalnie 5 dni przed porodem, natomiast NIE JEST TO OBOWIĄZKOWE

5. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca, tj. ma sprawdzaną temperaturę ciała, saturację oraz musi wcześniej wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej (ZGŁOSIĆ SIĘ Z WYPEŁNIONĄ ANKIETĄ) - LINK DO ANKIETY: szpital-nowytomysl.pl/ankieta

 
6. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz / położna Izby Przyjęć po wstępnym badaniu i analizie ankiety epidemiologicznej. W przypadku wystąpienia czynników ryzyka zakażenia, nawet jednego lekarz kwalifikujący może odmówić uczestnictwa w porodzie.
 
7. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny 2-metrowy dystans wobec innych osób poza rodzącą, zwłaszcza w traktach komunikacyjnych. W sali porodowej osoba towarzysząca zachowuje się zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród.
 
8. Osoba towarzysząca nie opuszcza Sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, co może mieć miejsce np. w nagłej sytuacji położniczej; w takim przypadku osoba towarzysząca oczekuje na pozwolenie powrotu (jeśli taki jest możliwy) bezpośrednio przed Blokiem porodowym
 
9. Osoba towarzysząca po wejściu do Sali porodowej dezynfekuje ręce i przez cały okres pobytu w Sali porodowej ma założoną atestowaną maseczkę ochronną (w przypadku maski chirurgicznej zmienia ją co 2h, w przypadku masek FFP2/FFP3 stosuje się do zaleceń producenta- 6-8 godzin).
 
10. Ze względów bezpieczeństwa, osoba towarzysząca w porodzie i pacjentka rodząca podczas przemieszczania się po terenie szpitala (ciągi komunikacyjne) muszą mieć zasłonięte usta i nos atestowaną maseczką ochronną. Osoba towarzysząca powinna zabezpieczyć się w maseczkę FFP2 bez zaworka lub równoważną we własnym zakresie, pozostałe środki ochrony zapewnia szpital.
 
11. Po 2 godzinach od zakończenia porodu, osoba towarzysząca niezwłocznie opuszcza szpital.
 
12. W przypadku porodu zabiegowego lub cięcia cesarskiego, nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.
 
13. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w szpitalu.

Załączniki:
Pobierz plik (ankieta.pdf)ankieta.pdf[ ]137 kB