Drukuj

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystaniu środków unijnych.

Mechanizm ten opracowany i udostępniony został przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ i stanowi narzędzie informatyczne, umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia

Przyjęte rozwiązanie będzie sprzyjać realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.