1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie ochrony zdrowia, poprzez:
  Wyposażenie oraz doposażenie podmiotów medycznych w sprzęt oraz aparaturę medyczną.
 2. Finansowanie wydatków na modernizację infrastruktury, pomieszczeń i urządzeń szpitala
 3. Modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz sprzętu medycznego.
 4. Doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych: w formie: a.organizowania i finansowania szkoleń lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu szpitala, b. dofinansowanie uczestnictwa personelu Szpitala w zjazdach, konferencjach i sympozjach naukowych.
 5. Współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie Ochrony Zdrowia.
 6. Współpraca z samorządami zawodowymi (lekarzy, pielęgniarek, położnych i aptekarzy) oraz innymi samorządami w zakresie Ochrony Zdrowia.
 7. Popieranie inicjatyw społecznych w zakresie działań mających na celu profilaktykę zdrowotną.
 8. Działalność w zakresie oświaty pro-zdrowotnej.
 9. Występowanie z wnioskami, opiniami, inicjatywami do instytucji administracji rządowej, samorządowej, organów społecznych i zawodowych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie działalności statutowej.
 10. Inne przedsięwzięcia, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności oraz wynikających z zadań zleconych przez władze statutowe fundacji
INFORMACJA ODNOŚNIE PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH PODCZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA (nr telefonów do pracowni):
 
TOMOGRAF KOMPUTEROWY - nieczynny od 23 marca do 29 marca, tel. 61 44 27 439
 
LABORATORIUM czynny w godzinach od 7.30 do 9.00 (tylko pilne badania, po uzgodnieniu telefonicznym 61 44 27 353)
 
BAKTERIOLOGIA czynna od 7.00 do 11.00
 
ENDOSKOPIA nieczynna od 16 marca do 29 marca - 61 44 27 356
 
OKULISTYKA-CHIRURGIA JEDNEGO DNIA - zabiegi wstrzymane do dowołania, tel. 61 44 27 488
 
REZONANS - nieczynny we wtorki i czwartki do odwołania, tel. 61 44 27 490
 
PORADNIA CHIRURGICZNA: przyjmuje od 8:00-13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym przypadki PILNE.
obowiązują KONSULTACJE TELEFONICZNE, tel. 61 44 27 325 (PRZYPADKI PILNE)
 
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA - nieczynna do odwołania tel. 61 44 27 325
 
PORADNIA CHIRURGICZNA(Dziecięca) - nieczynna do odwołania tel. 61 44 27 325
 
PORADNIA ORTOPEDYCZNA (Chirmed) - obowiązują KONSULTACJE TELEFONICZNE, tel. 61 44 27 325 (PRZYPADKI PILNE)
 
PORADNIA GINEKOLOGICZNA: teleporady, tel. 61 44 27 480, PORADNIA GINEKOLOGICZNA PRZYJMUJE TYLKO KOBIETY CIĘŻARNE
 
PORADNIA NEUROLOGICZNA: tylko teleporady, tel 61 44 27 480 + przypadki PILNE po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 
PORADNIA LECZENIA BÓLU: tylko teleporady, tel. 61 44 27 480
 
PORADNIA ORTOPEDYCZNA: nieczynna do odwołania tel. 61 44 27 480
koronawirus 1111111

Pacjencie, skorzystaj z pomocy medycznej z głową! Możesz to wybierz poradę telefoniczną!
 
Przez telefon możesz uzyskać informacje postępowania, e-receptę lub e-zwolnienie.
Zanim udasz się na SOR skorzystaj z kontaktu z lekarzem rodzinnym.
Podejrzewasz u siebie zarażenie koronawirusem rozwiej swoje wątpliwości i dopytaj co robić dzwoniąc pod numer telefonu 608 659 597 do Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub udaj się bezpośrednio do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego i m.J.Strusia, przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.
 
W tym trudnym czasie najważniejsze to szczerość i rozsądek
POMAGAJMY SOBIE WZAJEMNIE!
 
Zgodnie z zaleceniami w związku z sytuacją epidemiologiczną wprowadziliśmy rozwiązania mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego leczonych pacjentów jak i personelu medycznego.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i zapewniamy, że mają charakter przejściowy na czas walki z koronawirusem.

 

Starostwo powiatowe oraz samorządy gminne wspierają nasz szpital w związku z pandemią koronawirusa COVID-19

Starosta Nowotomyski zaoferował zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego z przeznaczając na ten cel 100 000 zł
Gmina Nowy Tomyśl zakupi respirator za kwotę 100 000 zł
Drugi respirator tej samej wartości zostanie zakupiony ze środków, na które złożyły się Gminy Lwówek, Kuślin i Miedzichowo
Natomiast zakup aparatu do znieczuleń sfinansują Gminy: Opalenica i Zbąszyń w łącznej kwocie
120 000 zł
Serdecznie dziękujemy Staroście, Burmistrzom oraz Wójtom, jak i radnym poszczególnych samorządów za udzielone wsparcie
Zakup ww. sprzętu poprawi bezpieczeństwo personelu i pacjentów którzy trafia do naszego szpitala
Serdecznie dziękujemy