SPZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu informuję, iż otrzymał dodatnie wyniki badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 u pacjentów bezobjawowych oddziału wewnętrznego.
 
Z tego powodu niezwłocznie i we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Tomyślu, wdrożono postępowanie prewencyjne w kierunku przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2 (zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego) wśród personelu medycznego i pacjentów naszej placówki będących w kontakcie z ww osobą, ustalono postępowanie diagnostyczne w tym kierunku.
 
Wszystkie działania prowadzone są w ustaleniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Tomyślu i WSSE w Poznaniu. Ponadto zgodnie z zaleceniami w/w jednostek wstrzymane zostały przyjęcia na oddział wewnętrzny z dniem 30.09.2020r do czasu wyjaśnienia sytuacji.

 

    SPZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu informuję, iż otrzymał dodatni wynik badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. u pacjenta bezobjawowego, przekazanego z innej jednostki do leczenia w tutejszym oddziale neurologicznym.

Z tego powodu niezwłocznie i we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Tomyślu, wdrożono postępowanie prewencyjne w kierunku przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2 (zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego) wśród personelu medycznego i pacjentów naszej placówki będących w kontakcie z ww osobą i ustalono postępowanie diagnostyczne w tym kierunku.

Wykonane w pierwszej kolejności testy antygenowe wśród personelu dały wynik ujemny.

Wszystkie działania prowadzone są w ustaleniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Tomyślu i WSSE w Poznaniu. Ponadto zgodnie z zaleceniami w/w jednostek wstrzymane zostały przyjęcia na oddział neurologiczny do czasu wyjaśnienia

schemat kierowania do ZOL w epidemii 1

PRZED BADANIEM
Zarejestruj się dzwoniąc pod numer tel. 509 110 812, w godzinach 10:00-13:00.
Zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 
NA MIEJSCU BADANIA
Przygotuj dokumenty
Na znak badającego podejdź na stanowisko koniecznie i bezwzględnie w maseczce zakrywającej nos i usta
Okaż dokument tożsamości
Po weryfikacji podejdź na stanowisko pobierania materiału
Badanie polega na pobraniu wymazu z nosogardzieli.
W trakcie i po badaniu należy stosować się do poleceń pracowników punktu testowego.
 
PO BADANIU
wróć do domu i czekaj na wynik.
 
ZLECANIE BADAŃ:
- Dla pacjentów POZ - zlecenie wykonuje lekarz rodzinny
- Dla pacjentów DPS, ZOL, ZPO, Hospicjum - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
- Dla osób, które chcą wykonać wymaz we własnym zakresie jest możliwość po wcześniejszym kontakcie z punktem pobrań.