Starostwo powiatowe oraz samorządy gminne wspierają nasz szpital w związku z pandemią koronawirusa COVID-19

Starosta Nowotomyski zaoferował zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego z przeznaczając na ten cel 100 000 zł
Gmina Nowy Tomyśl zakupi respirator za kwotę 100 000 zł
Drugi respirator tej samej wartości zostanie zakupiony ze środków, na które złożyły się Gminy Lwówek, Kuślin i Miedzichowo
Natomiast zakup aparatu do znieczuleń sfinansują Gminy: Opalenica i Zbąszyń w łącznej kwocie
120 000 zł
Serdecznie dziękujemy Staroście, Burmistrzom oraz Wójtom, jak i radnym poszczególnych samorządów za udzielone wsparcie
Zakup ww. sprzętu poprawi bezpieczeństwo personelu i pacjentów którzy trafia do naszego szpitala
Serdecznie dziękujemy

 

Stawiając na bezpieczeństwo zdrowotne zgłaszających się do nas pacjentów w związku z ogólną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną i wzrastającym zagrożeniem koronawirusem podjęliśmy działania aby zminimalizować ryzyko kryzysowego zarażenia się COVID-19

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ODWIEDZIN!

Została ograniczona możliwość poruszania się po szpitalu. Wszystkich chorych prosimy o kierowanie się do WEJŚCIA GŁÓWNEGO od strony budynku F -wjazd ze strony ul. Sienkiewicza (długi podja zd dla wózków)

Pacjenci chcący skorzystać z Pomocy Doraźnej, proszeni są kierować się do wejścia od ul.Sienkiewicza - Dawny podjazd dla karetek, bezpośrednie wejście do POZ. Proszę wchodzić pojedynczo.

Pacjenci do Laboratorium/Bakteriologii proszeni są o kierowanie się do WEJŚCIA GŁÓWNEGO od strony budynku F -wjazd ze strony ul. Sienkiewicza (długi podjazd dla wózków)

Wszystkich pacjentów przed udaniem się do szpitala prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny.
W trakcie rozmowy uzyskają Państwo informacje, o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych oraz możliwość uzyskania teleporady.

To lekarz zadecyduje o konieczności wizyty w Szpitalu.

Pacjenci z umówioną wizytą zostaną powiadomieni telefonicznie o zmianie terminu.

Informujemy, że Szkoła Rodzenia została wstrzymana do odwołania.

Wprowadzone zmiany są podyktowane troską o Pacjentów. Obowiązują do odwołania.

telefony kontaktowe
PORADNIE SPECJALISTYCZNE 61 44 27 480
WIECZORYNKA 61 44 27 480
SOR 61 44 27 427 / 61 44 27 428
CENTRALA SZPITALA 61 44 27 300

W celu uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjentów proszę o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu do dyżurek lekarskich:

  • Oddział Wewnętrzny, tel. 61 44 27 371
  • Oddział Neurologiczny/Udarowy, tel. 61 44 27 472
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy, tel. 61 44 27 427/428
  • Oddział Chirurgiczny, tel. 61 44 27 363
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny, tel. 61 44 27 368
  • Oddział Noworodkowy, tel. 61 44 27 404
  • Oddział Dziecięcy, tel. 61 44 27 361
  • Oddział Ortopedyczny, tel. 61 44 27 434
  • Oddział Intensywnej Terapii, tel. 61 44 27 390