P O L I T Y K A  J A K O Ś C I
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Podstawą działalności naszego Zakładu jest zapewnienie optymalnego leczenia i opieki medycznej dla naszych pacjentów w oparciu o aktualny stan wiedzy i osiągnięcia medycyny. W centrum naszego działania znajduje się pacjent, jego bezpieczeństwo i satysfakcja z otrzymanych świadczeń. Dążąc do uzyskania wytyczonych celów kierujemy się polityką opartą na analizie aktualnych i przyszłych potrzeb pacjentów. Systematycznie poprawiamy infrastrukturę poprzez zmianę estetyki obiektów i otoczenia oraz zakup nowego sprzętu medycznego, rozszerzając przy tym zakres świadczonych usług. Doskonalenie zarządzania Zakładem opieramy na efektywnym gospodarowaniu środkami finansowymi i sprzętem medycznym. Systematycznie podnosimy kwalifikacje personelu medycznego. Ciągle doskonalimy System Zarządzania Jakością.


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

mgr Tomasz Przybylski