Przedmiotem projektu jest przebudowa i wykończenie trzeciej kondygnacji budynku „E” Szpitala na potrzeby Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz sali operacyjnej ortopedycznej. Inwestycja obejmuje prace budowlane, zabudowę sali operacyjnej i Sali przygotowania pacjentów wraz z zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia; m.in. stołu operacyjnego ortopedycznego, respiratorów, aparatu do znieczulania, kardiomonitorów, defibrylatora, łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych, wózków transportowych, wózków inwalidzkich oraz wózków do transportu narzędzi sterylnych, aparatu EKG, narzędzi artroskopowych, szyn rehabilitacyjnych CPM, mebli oraz regałów.

cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie jakości usług medycznych świadczonych przez Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SPZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.

planowane efekty: Poprawa jakości usług medycznych m.in. poprzez:

  • zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób narządu ruchu;

  • poprawa skuteczności procesów terapeutycznych poprzez optymalne wykorzystanie bazy lokalowej (skrócenie czasu oczekiwania na leczenie, zwiększenie rotacji pacjentów przypadających na jedno lóżko – wzrost wydolności operacyjnej o 20-30% w zakresie zabiegów planowanych);

  • uruchomienie świadczeń z zakresu artroskopii barku;

  • uzyskanie kompleksowości świadczeń w zakresie chorób narządu ruchu;

  • spadek umieralności z powodu urazów narządu ruchu, przede wszystkim pacjentów po wypadkach,

  • zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego Szpitala w wyniku uzyskania osobnej Sali operacyjnej do zabiegów ortopedycznych.

wartość projektu: 6 116 159,72 PLN

w tym:

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 5 918 995,52 PLN

kwota dofinansowania z EFRR : 5 031 146,19 PLN

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

www.mapadotacji.gov.pl (http://www.mapadotacji.gov.pl/)