SCHEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU REALIZACJI ZABIEGÓW USUNIĘCIA ZAĆMY

1. Rejestracja pacjenta na badanie kwalifikacyjne w kierunku wykonania zabiegu usunięcia zaćmy - wymagane skierowanie od lekarza okulisty
2. Badanie kwalifikacyjne przez lekarza okulistę SPZOZ w Nowym Tomyślu - zgodnie z wyznaczonym terminem
3. Przedoperacyjne badanie kwalifikacyjne wykonane przez lekarza anestezjologi SPZOZ w Nowym Tomyslu - w tygodniu poprzedzającym zabieg

Rejestracji na zabieg można dokonać pod numerem telefonu 61 44 27 300
Pacjenci zakwalifikowani do wykonania zabiegu usunięcia zaćmy przez lekarza okulistę SPZOZ w tygodniu poprzedzającym zabieg winni zgłosić sie do lekarza anestezjologa na przedoperacyjną konsultację anestezjologiczną
Konsultacje odbywaja się na pierwszym piętrze Szpitala w gabinecie konsultacyjnym (obok oddziałów: anestezjologii i intensywnej terapi i udarowego) w każdy wtorek w godzinach 15.00 do 16.30
Pacjent na konsultację anestezjologiczną winien stawić sie wraz z:
- zaświadczeniem kwalifikacyjnym od lekarza okulisty
- badaniem EKG
- zaświadczeniem o stanie zdrowia wydanym przez lekarza rodzinnego obejmującym informację o stosowanych lekach i występujących chorobach


4. W przypadku pozytywnych decyzji konsultacyjnych - Przyjęcie do Szpitala w celu wykonania zabiegu - wg wyznaczonego terminu przez lekarza okulistę
5. Wizyta okulistyczna po zabiegu operacyjnym - wg wyznaczonego terminu