Drukuj

28 września 2018 r w Szpitalu Nowym Tomyślu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Całkowita kwota projektu to 3 135 940 zł. Środki pochodzą z programu Infrastruktura i Środowisko. Dysponentem środków jest Ministerstwo Zdrowia. Szpital starał się o dofinansowanie od ponad półtora roku, w pierwszym rozdaniu wniosek szpitala nie został zaakceptowany. Jednak po odwołaniu do Ministerstwa Rozwoju i przy dużym wsparciu obecnego również na spotkaniu posła Grzegorza Piechowiaka, dotacja dla szpitala została przyznana. Środki na piętnastoprocentowy udział własny szpitala zabezpieczył Powiat Nowotomyski w swoim budżecie już wcześniej. W imieniu szpitala umowę podpisał zastępca dyrektora ds. medycznych SPZOZ w Nowym Tomyślu Marek Ratajczak, w imieniu Ministerstwa Zdrowia wiceminister Janusz Cieszyński. Na ręce zastępcy dyrektora Marka Ratajczaka Pan minister wręczył symboliczny czek opiewający na kwotę całego projektu.

Za sumę ponad 3,1 mln zł nasza placówka zakupi nowy sprzęt na Szpitalny Oddział Ratunkowy, w tym między innymi cyfrowy mobilny aparat rtg za kwotę ponad 400 tys zł, aparat rtg typu ramię C za około 200 000zł, respiratory, aparat do znieczuleń, dwa ultrasonografy (kwota około 350 000zł), kardiomonitory, ssaki oraz szereg innych urządzeń, które posłużą do ratowania życia i zdrowia naszych pacjentów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W naszym szpitalu SOR działa od 2002 roku, a w obecnej lokalizacji od 2011r, w tym też roku kompleksowo wyposażono oddział. Niebawem 7 letni, wysłużony już sprzęt zastąpi nowoczesna aparatura medyczna.

W czasie pobytu Wiceminister i Pan Poseł zwiedzili naszą placówkę. Był też czas na prawie godzinną rozmowę z pracownikami szpitala i Starostą Nowotomyskim Ireneuszem Kozeckim.