Drukuj

 Jak co roku, niedziela Wielkiego Finału będzie świętem życzliwości 

i radości z pomagania.

Tym razem Orkiestra gra na rzecz zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

Wysokie standardy w medycynie, szczególnie w obszarze pediatrii i neonatologii zostały w ciągu minionych 28 lat osiągnięte również dzięki nieocenionemu zaangażowaniu Jurka Owsiaka i jego Fundacji. Do tego sukcesu przyczynił się też każdy z nas, kto w czasie styczniowego finału nie mija obojętnie wolontariuszy z kolorowymi puszkami.

Orkiestrowe zbiórki przełożyły się na zdecydowaną poprawę wyposażenia również w naszym szpitalu. Wartość sprzętu przekazanego przez WOŚP dla Oddziału Dziecięcego, Noworodkowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wynosi 1.160.166,50 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 50/100).

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Orkiestrę, a dzięki temu pomagają ratować życie i zdrowie dzieci. W niedzielę 12 stycznia 2020r. wszyscy bądźmy ratownikami!