W celu ułatwienia chorym dostępu do świadczeń szpitala w szczególności zaś w sytuacji konieczności dowiezienia lub odebrania z budynku szpitala pacjenta poruszającego się na wózku lub wymagającego w poruszaniu się pomocy drugiej osoby, a brak jest wolnych miejsc parkingowych na parkingu nr 1, kierowca pojazdu może:

  1. wjechać z pacjentem podjazdem od strony ul. Sienkiewicza pod budynek D (wejście zewnętrzne do poradni szpitalnych), przekazać pacjenta personelowi medycznemu
  2. wjechać z pacjentem lub po pacjenta na wewnętrzny teren szpitala wjazdem od strony ul. Szpitalnej. W tym celu należy zgłosić taką potrzebę obsłudze szpitala poprzez komunikator używając przycisku przy bramce parkingowej. Wymaganym będzie podanie numeru rejestracyjnego pojazdu i numeru telefonu komórkowego kierowcy


Pojazd nie powinien parkować dłużej na terenie szpitala niż 15 minut, chyba że przekazanie chorego pod opiekę personelu medycznego będzie trwało dłużej

W najbliższym czasie, dla lepszej orientacji udostępnimy wizualizację przedstawionej wyżej możliwości wjazdu