Starostwo powiatowe oraz samorządy gminne wspierają nasz szpital w związku z pandemią koronawirusa COVID-19

Starosta Nowotomyski zaoferował zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego z przeznaczając na ten cel 100 000 zł
Gmina Nowy Tomyśl zakupi respirator za kwotę 100 000 zł
Drugi respirator tej samej wartości zostanie zakupiony ze środków, na które złożyły się Gminy Lwówek, Kuślin i Miedzichowo
Natomiast zakup aparatu do znieczuleń sfinansują Gminy: Opalenica i Zbąszyń w łącznej kwocie
120 000 zł
Serdecznie dziękujemy Staroście, Burmistrzom oraz Wójtom, jak i radnym poszczególnych samorządów za udzielone wsparcie
Zakup ww. sprzętu poprawi bezpieczeństwo personelu i pacjentów którzy trafia do naszego szpitala
Serdecznie dziękujemy