1) Pacjentów zgłaszających się do szpitala prosimy o oczekiwanie na przyjecie w wyznaczonych miejscach z zachowaniem 2m odległości.
 
2) Informujemy również, że dla pacjentów z objawami charakterystycznymi dla zarażenia koronawirusem, tj:
kaszel,
gorączka,
zmęczenie,
trudności z oddychaniem
Obowiązuje osobne wejście do szpitala od ul.Sienkiewicza. Przedstawiamy w poniższych zdjęciach.
Prosimy aby korzystać z tego wejścia wyłącznie w sytuacji wystąpienia objawów!!
 
Zdjęcia zostały oznaczone numerami zgodnie z tekstem.

 

 Zdjęcie do punktu 1Zdjęcie do punktu 1
Zdjęcie do punktu 2Zdjęcie do punktu 2Zdjęcie do punktu 2