Drukuj

Kierownik Pracowni

mgr Elżbieta Klimko

tel. 61 44 27 355

Pracownia Bakteriologii - czynna jest w godzinach 7.00-14.35 od poniedziałku do piątku. Próby przyjmowane są od 7.15-14.00. W soboty pracownia pełni dyżur (zabezpieczenie materiału siewnego) dla potrzeb szpitala.
Pracownia wykonuje badania dla pacjentów szpitala, przychodni publicznej, niepublicznej i pacjentów indywidualnych (prywatnych).
Pracownia posiada wpis do rejestru Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Bierze udział w zewnętrznej kontroli jakości prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (POLMiCRO).
Zakres badań wykonywanych przez naszą pracownię jest następujący: