Rodziny i bliskich, którzy chcą przekazać rzeczy pacjentom szpitala informujemy, że należy je dostarczyć do głównego wejścia do szpitala w godzinach od 11:00 – 13:00 oraz od 16:00 – 18:00. Prosimy ograniczyć przynoszenie rzeczy do niezbędnego minimum.  Rzeczy powinny być zapakowane oraz opisane. Prosimy o stosowanie się do wyznaczonych godzin.

Pacjenci zgłaszający się do szpitala na leczenie planowe powinni posiadać potrzebne rzeczy na cały okres pobytu. W szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin i trudno będzie zdobyć potrzebne rzeczy.