head ue

Zarząd Powiatu nie ustaje w staraniach nad modernizacją i dalszym dostosowaniem nowotomyskiej lecznicy do wytycznych Ministerstwa Zdrowia. W ostatnich tygodniach rozważane są możliwości zagospodarowania dotychczas niewykorzystanej trzeciej kondygnacji nowego skrzydła szpitala. Bierze się pod uwagę pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania na ten cel, a w ostateczności inwestycja finansowana będzie z budżetu powiatu.


Warto przypomnieć, że w ostatnim kwartale 2015 r. Zarząd Powiatu, ze względu na kończący się okres programowania budżetu Unii Europejskiej, podjął ostatnią próbę pozyskania środków finansowych na refundację kosztów poniesionych na rozbudową i przebudową Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu.

Poproszona, przez starostę nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego, o koordynację działań pani Krystyna Wilkoszarska, nie odmówiła swojego wsparcia. Dzięki temu wspólnie można było zabiegać i zmobilizować władze województwa wielkopolskiego do wszczęcia postępowania w sprawie uzyskania środków finansowych dla powiatu nowotomyskiego na rozwój nowotomyskiej lecznicy. Wytężona praca i zaangażowanie nie poszły na marne. Dalsze pielęgnowanie tych działań doprowadziło do akceptacji przyznanych środków oraz podpisania w kwietniu br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Umowy o dofinansowanie wcześniej zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu z wyłączeniem SOR”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działanie 5.3. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Współfinansowany przez samorząd województwa wielkopolskiego projekt obejmował powstanie nowych budynków nowotomyskiej lecznicy, w których zlokalizowano m.in. oddział neurologiczny i noworodkowy. Dofinansowanie przyznane zostało na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie: wyboru do dofinansowania projektu Powiatu Nowotomyskiego znajdującego się na liście rezerwowej dla Działania 5.3. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”.