Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

1) Przedmiot postępowania:

Świadczenie usług zdrowotnych:

  1. Diagnosty laboratoryjnego,

  2. Kierownika Laboratorium Diagnostycznego/diagnosty laboratoryjnego Szpitala w Nowym Tomyślu.