Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu informuje, że 7 grudnia 2023 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę na dotację celową finansowaną ze środków Funduszu Medycznego w ramach programu:

Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych

na zadanie pn.: „Doposażenie SOR Szpitala w Nowym Tomyślu i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR jako istotny element poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Nowotomyskim


DOFINANSOWANIE: 5 560 680 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 5 560 680 zł

DATA PODPISANIA UMOWY: GRUDZIEŃ 2023

 

Cele zadania: Celem projektu jest poprawa efektywności i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów SOR i zmniejszenie liczby powikłań powstałych w wyniku stanów nagłego zagrożenia oraz wzrost zadowolenia pacjentów. Cel ten zrealizowany będzie poprzez poprawę jakości i skuteczności świadczeń zdrowotnych udzielanych w SOR – diagnostyki i terapii, w szczególności w zakresie wstępnej intensywnej terapii o obszarze resuscytacji i zabiegów.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: zakup sprzętu medycznego, w celu wymiany oraz doposażenia i wzmocnienia infrastruktury sprzętowej samego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jak i pracowni współpracujących.

Zgodnie z zawartą umową w ramach projektu nastąpi zakup nowego Tomografu komputerowego z wyposażeniem i instalacją, zakup aparatu USG z głowicami oraz wieży endoskopowej z wideogastroskopem i szafą do przechowywania endoskopów. Ponadto planujemy również zakupy innego sprzętu, tj. m.in. aparat do znieczulania, defibrylator, respirator stacjonarny i transportowy, kardiomonitory, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, łóżko do intensywnej terapii z wagą i materacem przeciwodleżynowym, łóżka szpitalne obserwacyjne, pompy infuzyjne, system ogrzewania pacjenta.

Załączniki:
Pobierz plik (tablica.jpg)Tablica informacyjna[ ]278 kB