Ratownicy medyczni biorący udział w kursie „Na ratunek – kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe ratowników medyczny” w dniach 7-8 lutego lub 9-10 lutego 2020 proszeni są o PILNE skompletowanie niezbędnych dokumentów:

1) kserokopii dyplomu ratownika medycznego

2) zaświadczenia o zatrudnieniu – (przygotowane zostaną przez Dział Kadr dla wszystkich uczestników)

3) karty zgłoszeniowej

4) oświadczenia

5) deklaracji

6) zgody na przetwarzanie danych.

Wzory dokumentów zamieszczone są poniżej. Proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31 stycznia 2020.

Ryszard Trybuś

Koordynator Zespołu

Ratowników Medycznych