Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ogłasza konkurs na stanowiska:
Położnej Oddziałowej  Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

W celu ułatwienia kontaktu Kandydatów postępowania konkursowego prosi się o dopisanie adresu mailowego na kopercie oraz okazaniem się oryginałem dokumentów kwalifikacyjnych podczas posiedzenia komisji konkursowej.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogloszenie na postepowanie konkursowe - O. Ch. Wewnetrznych.pdf)Ogloszenie na postepowanie konkursowe - O. Ch. Wewnetrznych.pdf[ ]1339 kB
Pobierz plik (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych[Zgoda na przetwarzanie danych osobowych]252 kB

Ratownicy medyczni biorący udział w kursie „Na ratunek – kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe ratowników medyczny” w dniach 7-8 lutego lub 9-10 lutego 2020 proszeni są o PILNE skompletowanie niezbędnych dokumentów:

1) kserokopii dyplomu ratownika medycznego

2) zaświadczenia o zatrudnieniu – (przygotowane zostaną przez Dział Kadr dla wszystkich uczestników)

3) karty zgłoszeniowej

4) oświadczenia

5) deklaracji

6) zgody na przetwarzanie danych.

Wzory dokumentów zamieszczone są poniżej. Proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31 stycznia 2020.

Ryszard Trybuś

Koordynator Zespołu

Ratowników Medycznych