Zakup realizowany w ramach projektu:

Doposażenie SPZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych"

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0031/22-00 z dnia 28.06.2023 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną" Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]177 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert dostawa myjni ultradźwiekowej.pdf)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]139 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 2  treści zapytania ofertowego.pdf)Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr 2[Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr 2]130 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.pdf)Wyjaśnienia treścia zapytania ofertowego[Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego]119 kB
Pobierz plik (Zal. 1 OPZ - Myjnia ultradżwiekowa.doc)Opis przedmiotu zamówienia[Opis przedmiotu zamówienia]156 kB
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe Myjnia ultradźwiekowa.pdf)Zapytanie ofertowe[Zapytanie ofertowe]221 kB
Pobierz plik (Zał. nr 2 Druk oferta myjnia ultradżwiękowa.doc)Druk oferta[Druk oferta]88 kB
Pobierz plik (zał. nr 3 - wzór umowy.pdf)Wzór umowy[Wzór umowy]116 kB