Oddział zabezpiecza opiekę medyczną dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu w naszym powiecie. Trafiają tu ofiary wypadków komunikacyjnych z przebiegających przez teren naszego powiatu dróg w tym drogi krajowej nr 2 i autostrady A2. W oddziale leczeni są również pacjenci z urazami przekazywani z sąsiednich szpitali.

Po utworzeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego większość takich pacjentów transportowanych jest właśnie do nas. Szpital dysponuje znakomicie wyszkoloną kadrą oraz sprzętem pozwalającym na szybką i skuteczną diagnostykę.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie ortopedii i traumatologii.

Profil hospitalizacji:

 • Leczenie zachowawcze i operacyjne pacjentów z urazami narządu ruchu.
 • Endoprotezoplastyka stawów:
  • biodrowych: cementowana, bezcementowa, bipolarna, przynasadowa, rewizyjna
  • kolanowych
  • barku
 • Zabiegi z zakresu reumoortopedii synovectomie i tenosynovectomie, zabiegi korekcyjne rąk i stóp.
 • Leczenie powikłań zrostu kostnego.
 • Zabiegi plastyczne w obrębie tkanek miękkich narządu ruchu.
 • Zabiegi rekonstrukcyjne nerwów, mięśni i ścięgien.
 • Zespoły uciskowe nerwów obwodowych.
 • Zabiegi artroskopowe stawów kolanowego, łokciowego i barku.
 • Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego.
 • Zabiegi w obrębie stawu barkowego:
  • uszkodzenia stożka rotatorów,
  • niestabilności stawu łopatkowo-ramiennego
 • Chirurgiczne leczenie zapaleń kości.
Marek Ratajczak

lek. med. Marek Ratajczak

specjalista ortopedii
i traumatologii narządu ruchu.