Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) został z dniem 26 maja 2003 r. włączony do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. SOR to część szpitala wieloprofilowego, która wyodrębniła się z Izby Przyjęć. Podstawowym zadaniem jest stała gotowość do przyjmowania pacjentów z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia, a także dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mają dostępu do swojego lekarza pierwszego kontaktu. SOR podzielony jest na kilka stref, a serce tego oddziału stanowi obszar resuscytacyjno-zabiegowy.
Oddział posiada wyodrębnione obszary zadaniowe:
1.      segregacji i przyjęć, gdzie dokonuje się m. in. rejestracji i przyjęcia chorego w stanach zagrożenia życia, udziela się informacji rodzinom poszkodowanym;
2.      resuscytacyjno - zabiegowy dzięki wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt medyczny możliwe jest wykonywanie czynności z zakresu przywracania i podtrzymywania podstawowych czynności życiowych;
3.      obserwacji, gdzie przebywają pacjenci wymagający krótkotrwałej obserwacji w celu wstępnej diagnostyki i podjęcia decyzji o dalszym leczeniu oraz chorzy po zabiegach w krótkim znieczuleniu ogólnym;
4.      intensywnej terapii - krótkotrwała intensywna terapia w stanach bezpośredniego zagrożenia życia;
5.      ambulatoryjno - konsultacyjny, w którym udziela się specjalistycznych konsultacji lekarskich;
6.      diagnostyczny, gdzie dokonywana jest wstępna diagnostyka (USG, TK, RTG, badania laboratoryjne);

Po wykonaniu wstępnej diagnostyki i terapii pacjenci są kierowani do poszczególnych oddziałów szpitala, przekazywani do ośrodków wyższego poziomu referencyjnego  lub wypisywani do domu z zaleceniami co do dalszego postępowania.

Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje nowoczesnym sprzętem i aparaturą umożliwiającą monitorowanie parametrów życiowych oraz wczesną i szybką diagnostykę laboratoryjną, obrazową i endoskopową.
Znaczne przyspieszenie wszystkich działań jest możliwe dzięki wprowadzeniu zasady pracy zespołowej. Dzięki systemowi wczesnego zawiadamiania o ciężkim stanie pacjenta można uruchomić odpowiedni zespół, oczekujący w gotowości. W zależności od rodzaju zagrożeń podstawowy zespół lekarsko - pielęgniarsko - ratowniczy SOR jest uzupełniany o dodatkowych specjalistów wzywanych odpowiednio wcześniej z poszczególnych oddziałów podstawowych w zależności od rodzaju urazu lub choroby. W czasie przebywania pacjenta w SOR stały nadzór nad chorym sprawuje lekarz ratunkowy.

Kierownik
lek. Michał Komenda