Tomografia komputerowa promieniami RTG jest to wysoce specjalistyczna, stosunkowo nowa metoda diagnostyczna. Jej istotą jest odwzorowanie narządów w przekrojach, warstwami na zdjęciach. Dzięki nim można zlokalizować ognisko chorobowe nawet kilkumilimetrowej średnicy. Badanie pozwala ostatecznie ustalić rozpoznanie zmian oraz umożliwia ustalenie wskazań do ewentualnego leczenia operacyjnego. Jest metodą często wykorzystywaną w diagnostyce zmian kostnych, a szczególnie struktur małych i delikatnych np. uszu, zatok.

Opis badania
Badanie wykonuje się zawsze w pozycji leżącej - w unieruchomieniu. Chory podczas badania komputerowego leży w specjalnym "tunelu". Oprogramowanie komputerowe jest integralną częścią przebiegu badania. Specjalna konsola tomografu umożliwia sterowanie i kontrolowanie przebiegu badania, przyjmuje informację o badanym obszarze anatomicznym, a następnie przetwarza je tak, aby uzyskać możliwie najdokładniejsze odzwierciedlenie szczegółów badania. Pracownia TK wyposażona jest w 16 rzędowy BRIGMT SPEED 16. Do badań stosowane są wyłącznie nowoczesne niejonowe środki cieniujące dające minimalne ryzyko alergii.

Lekarze opisujący badania:

  • lek. specjalista radiolog A. Ratajczak
  • lek. specjalista radiolog J. Breza


Wykonywane są następujące badania tomograficzne:

  • głowy
  • szyi
  • klatki piersiowej
  • brzucha
  • miednicy
  • kręgosłupa
  • badania naczyniowe


Świadczenia diagnostyczne w pracowni tomografii komputerowej wykonywane są:

nieodpłatnie na podstawie zawartej aktualnego NFZ za okazaniem aktualnego skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada ważną umowę na świadczenia zdrowotne podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia,
aparat współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dlatego nie możemy wykonywać badań odpłatnie.

Pracownia czynna jest dla pacjentów ambulatoryjnych w godz. 8.00 - 15.00, w pilnych przypadkach całodobowo.

Informacja o rezerwacji terminu badania TK udzielana jest w pracowni RTG ( Szpital I piętro) po okazaniu skierowania na badanie TK.


Świadczenia diagnostyczne realizowane w pracowni TK w ramach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych udzielane są według kolejności zgłoszenia. Jeżeli świadczenie nie musi nastąpić natychmiast, jak w zagrożeniu życia lub zdrowia, a pracownia nie ma w danej chwili możliwości realizacji badania wyznacza się termin, w którym nastąpi przyjęcie wpisując, za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, w kolejnej pozycji prowadzonej listy oczekujących na udzielenie świadczenia

W Pracowni Tomografia Komputerowej został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z Normą ISO 9001:2001

tel. /0-61/ 44-27-439