PORADNIA NEUROLOGICZNA

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 61 44 27 480


GODZINY PRACY PORADNI

 

WTOREK 10:00 - 14:00

ŚWIADCZEŃ UDZIELA:
lek. med.  Jolanta Jujka
SPECJALISTA NEUROLOG

 


 

ŚRODA 10:00 -  12:00

ŚWIADCZEŃ UDZIELA:
lek. med.  Marcin Piarowski
SPECJALISTA NEUROLOG

 


 

ŚRODA 12:00 - 14:00

ŚWIADCZEŃ UDZIELA:
lek. med.  Dobrosława Kwiatkowska-Kuśnierek   
SPECJALISTA NEUROLOG

 


 

CZWARTEK 10:00 - 12:00

ŚWIADCZEŃ UDZIELA:
lek. med. Agata Pitracha-Michalak
SPECJALISTA NEUROLOG

 


 

CZWARTEK 12:00 - 14:00

ŚWIADCZEŃ UDZIELA:
lek. med. Jan Ilkowski
SPECJALISTA NEUROLOG

 


 

CZWARTEK 14:00 18:00

ŚWIADCZEŃ UDZIELA:
lek. med. Krzysztofa Ból
SPECJALISTA NEUROLOG

 


 

w udzielaniu świadczeń uczestniczy pielęgniarka Violetta Pakuła

telefon do rejestracji 061 44 27 480