Zasady organizacji świadczeń gabinetu zabiegowego

Świadczenia realizowane w gabinecie zabiegowym wykonywane są wyłącznie przez personel medyczny

  1. W realizowane są zabiegi medyczne na rzecz pacjentów poradni specjalistycznych w szczególności
    a)    iniekcje w tym blokady przeciwbólowe
    b)    opatrunki
    c)    inne zabiegi zgodne z profilem poradni specjlaistycznych
  2. W gabinecie realizowane są też czynności administracyjnych w szczególności prowadzenie niezbędnej dokumentacji i sprawozdawczości, związanych z jej zakresem działania
  3. Za utrzymanie czystości w poradni odpowiada pielęgniarka