Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu  ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych: Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii.