„Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016.1638 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na:

Kompleksowe zabezpieczenie opieki lekarskiej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Opalenicy z uwzględnieniem cząstkowych etatów przeliczeniowych lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub geriatrii oraz cząstkowych etatów przeliczeniowych lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii i w dziedzinie psychiatrii.