„Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018.160 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

  1. Przedmiot postępowania:

1.  Zabezpieczenie całodobowej opieki lekarskiej na Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym przez osoby wykonujące zawód lekarza w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lub odpowiednio grupowej praktyki lekarskiej, realizowane w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu w zakresie wykonywania procedur i opieki nad pacjentami na Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym (CPV 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85111100-1).

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii (CPV 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85111100-1)

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016.180 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

1) Przedmiot postępowania:

  1. Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu - wykonywanie procedur i opieka nad pacjentami na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz świadczenia zabiegowe wykonywane na Bloku Operacyjnym (CPV 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85121283-0 Usługi ortopedyczne),

  1. Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu spondyloortopedii - wykonywanie procedur i opieka nad pacjentami na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz świadczenia zabiegowe wykonywane na Bloku Operacyjnym (CPV 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie, 85121283-0 Usługi ortopedyczne, 85111100-1 Usługi szpitalne chirurgiczne ).

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych:

1) Przedmiot postępowania:

Świadczenie usług zdrowotnych:

  1. Diagnosty laboratoryjnego,

  2. Kierownika Laboratorium Diagnostycznego/diagnosty laboratoryjnego Szpitala w Nowym Tomyślu.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016.1638 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świdczeń: Lekarz Zakładowy.