„Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016.1638 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych w zakresie: Usług świadczonych przez pielęgniarki 

„Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016.1638 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na:

Kompleksowe zabezpieczenie opieki lekarskiej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Opalenicy z uwzględnieniem cząstkowych etatów przeliczeniowych lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej lub geriatrii oraz cząstkowych etatów przeliczeniowych lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii i w dziedzinie psychiatrii.

„Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016.1638 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych: 

1) Przedmiot postępowania:

  1. I.Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii realizowane w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu w zakresie wykonywania procedur i opieki nad pacjentami na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym, Sali Cięć Cesarskich oraz pozostałych komórkach szpitala, w których realizowane powinny być procedury związane z sedacją i analgezją oraz prowadzenie resuscytacji w oddziałach szpitalnych (CPV 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie),

  1. II.Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii realizowane w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu (zakres: jak w punkcie I.) oraz kierowanie pracą Oddziału AIiT w charakterze Kierownika-Koordynatora Oddziału AiIT (CPV 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie oraz CPV 75122000-7 usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej).

  1. III.Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza specjalizującego się w anestezjologii i intensywnej terapii - wykonywanie procedur i opieka nad pacjentami (jak w punkcie I.) (CPV 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie),

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu  ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych: Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii.