FE POIS poziom pl 1 rgb

postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm./  na zadanie:

Dostawa komputera z wyposażeniem dla potrzeb SOR w Nowym Tomyślu

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/ZO/ 06 /19

 Nowy termin składania ofert:

16 kwietnia 2019 roku, do godz. 11:00

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie: Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie)

Tytuł projektu: „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomyśl”.

Zamawiający prosi o wydruk w kolorze stron, na których umieszczone są logotypy (UE, flagi RP, FE)

FE POIS poziom pl 1 rgb 

postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm./  na zadanie:

„Dostawa systemu bezprzewodowego przywołania personelu dla potrzeb
SOR w Nowym Tomyślu

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/ZO/ 05 /19

Termin składania ofert:

15 kwietnia 2019 roku, do godz. 10:00

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie: Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie)

Tytuł projektu: „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomyśl”.

Zamawiający prosi o wydruk w kolorze stron, na których umieszczone są logotypy (UE, flagi RP, FE)

 

FE POIS poziom pl 1 rgb

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm./ na zadanie pn.:

DOSTAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH i WÓZKA TRANSPORTOWEGO DLA SOR w NOWYM TOMYŚLU

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/PN/02/19

Termin składania ofert: 10.04.2019 godz. 10:00

Zamówienie będzie dofinansowane z środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w ramachProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

w zakresie: Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie)

Tytuł projektu : „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomyśl”.

 

FE POIS poziom pl 1 rgb

postępowanie w formie rozeznania cenowego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst. jedn. Dz. U. z 2018r.  poz. 1986 ze zm./  na zadanie:

Dostawa komputera z wyposażeniem dla potrzeb SOR w Nowym Tomyślu

Nr postępowania: SPZOZ_NT/DZP/ZO/ 04 /19

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert!

 Nowy termin składania ofert:

03 kwietnia 2019 roku, do godz. 11:00

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie: Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie)

Tytuł projektu: „Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Nowy Tomyśl”.

 

Zamawiający prosi o wydruk w kolorze stron, na których umieszczone są logotypy (UE, flagi RP, FE)