Punkt Pobrań zamknięty w związku z zarządzeniem Prezesa NFZ.